Czemu warto zapisać dziecko do ZHP?

Harcerze ze 127 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczej (16-25 lat) do której należy część kadry drużyny i gromady 128 już ponad rok temu odpowiedziała na to pytanie:
http://www.youtube.com/watch?v=Kbh4c4Cluxo

Write a comment

Comments: 0