Składki członkowskie

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich za dzieci należące do gromady i drużyny. Składka wynosi 60 zł. W ramach składki obowiązują dwa ubezpieczenia oraz finansowany jest program (kretki, flamastry, sprawności, Znaczki Zucha, Krzyż Harcerski itd.)

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na zbiórkach lub na konto szczepu na numer:
78 1240 1037 1111 0010 0634 3627
tytułem:
imię nazwisko dziecka

[oraz w zależności od przydziału albo]

128 WGZ Lez petites journalistes [albo]

128 WDH Joli bord

 

Praca kadry oparta jest na wolontariacie.

Write a comment

Comments: 0